Obisk Poljske 3. in 4. dan

Tretji dan našega obiska se je pričel z ogledom učnega centra v bližnjem mestu Zywiec. Učenci so izvajali različne fizikalne poskuse in preko tega spoznavali različne fizikalne zakonitosti. Nato je univerzitetni profesor matematike izvedel mnogo zanimivih eksperimentov z utekočinjenim dušikom. S tekočim dušikom je zamrzoval rastline in sadeže, mi pa tekoči dušik uporabljamo za zamrzovanje bradavic. Nadaljevali smo z ogledom industrijske dediščine. Popoldne so učenci po skupinah primerjali organiziranost lokalne in šolske skupnosti posameznih držav. Svoje ugotovitve so predstavili v angleškem jeziku. Člani tima Erasmus + pa smo na sestanku opravili pregled izvedenih dejavnosti in načrtovali prihodnjo mobilnost.

Pred nami je bil pester izobraževalni dan, ki se je začel navsezgodaj. Z avtobusom smo se odpravili v kraj Wielizka, v rudnik kamene soli. Le ta se nahaja kar 360 m pod zemljo in ima v skupni dolžini preko 300 km rovov. Na poti smo si imeli priložnost ogledati številne skulpture, izklesane iz blokov kamene soli in akustično oblikovane dvorane, kjer potekajo koncerti in tudi poroke. Z vodičko smo se povzpeli do 130 m globoko v rudnik. Tam smo se podučili o zgodovini rudnika in različnih načinih pridobivanja soli: kot kamena sol in sol, ki se izloči iz vode. V rudniku je tudi okoli 200 jezer, v katerih je voda tako slana kot v Mrtvem morju. Muzej ponuja neverjetne razglede, o katerih pričajo fotografije.

Nato smo se odpeljali v Krakow, drugo največje mesto Poljske, arhitekturni muzej na prostem. Vodička nas je popeljala po centru mesta in nas seznanila z bogato zgodovino. Monumentalne stavbe so neverjetno ohranjene, saj je bilo mestu, pred bombardiranjem v drugi svetovni vojni, k sreči prizanešeno. Pod glavnim trgom se nahaja bogat podzemni zgodovinski muzej Rynek, ki smo si ga prav tako ogledali. V muzeju so razstavljene številne izjemno ohranjene izkopanine, ki pričajo o bogati zgodovinski dediščini mesta.