Pesem mladih src 2019

Osnovna šola Raka je v marcu in aprilu sodelovala na treh območnih revijah otroških in mladinskih pevskih zborov. Dne 12. 3. 2019 so se na reviji, ki je potekala v OŠ Jurija Dalmatina Krško, predstavili najmlajši (1. in 2. razred), 28. 3. 2019 se je na reviji v Kulturnem domu Krško predstavil starejši otroški pevski zbor (3. – 5. razred), 11. 4. 2019 pa so (prav tako v Kulturnem domu Krško) šolo predstavljali najstarejši učenci – Mladinski pevski zbor. Skupno je na revijah sodelovalo kar 92 otrok pod mentorstvom učiteljice glasbene umetnosti Anje Kramar.