RAZPIS ZA VPIS V VRTEC

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem letu 2022/2023 izvajal dnevni program, ki traja od 6 – 9  ur, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja od 11 mesecev do 3. leta starosti in za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte najkasneje do ponedeljka, 15. 3. 2022, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2022/2023 želite otroka vključiti v vrtec (1. 9. 2022 – 31. 8. 2023). 

Na podlagi vaših prijav za vpis otroka v vrtec, bo vrtec oblikoval oddelke za novo šolsko leto. Da bi bili lahko oddelki čimbolj popolnjeni in vrtci racionalno organizirani, je pomembno, da prijave oddate čimprej oz. v predpisanih rokih. V primeru, da bo vlog v vrtcu več kot je prostih mest, bo o sprejemu otrok odločala komisija na podlagi sprejetih kriterijev. Vloge oddane po vpisnem roku (po 15. 3. 2022) bodo obravnavane samo v primeru, da bo v vrtcu prosto mesto.

Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki dobite v  vrtcu, v upravi šole, na spletni strani vrtca (www.os-raka.si, pod zavihkom vrtec) ali na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si) ter na dnu tega sporočilo. Izpolnjene obrazce oddajte v vrtcu oziroma pošljite po pošti na naslov vrtca.

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma konec junija 2022 oziroma v začetku julija 2022.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07/49 13 546.

                                                                                                Nina Pirc, ravnateljica

RAZPIS 2022 -vloga