Razpis za vpis v vrtec

Vrtec pri OŠ Raka bo v šolskem letu 2019/2020 izvajal dnevni program, ki traja od 6 – 9 ur, in sicer za otroke prvega starostnega obdobja od 11 mesecev do 3. leta starosti in za otroke drugega starostnega obdobja, od 3. do 6. leta.

Vlogo za sprejem v vrtec oddajte najkasneje do petka, 15. 3. 2019, ne glede na to, kdaj v šolskem letu 2019/2020 želite otroka vključiti v vrtec.

Vlogo starši oz. zakoniti zastopniki dobite v vrtcu, v upravi šole, na spletni strani vrtca (www.os-raka.si) ali na spletnih straneh Občine Krško (www.krsko.si). Izpolnjene obrazce oddajte v vrtcu.

Poslovalni čas vrtca je od 5.30 do 16.00. Starši boste o sprejemu otrok pisno obveščeni, predvidoma konec junija 2019 oziroma v začetku julija 2019. Na isti seji Občinskega sveta Občine Krško se bo odločalo o višini dodatne olajšave Občine Krško pri plačilu vrtca, ki sedaj znaša 30% dodatnega znižanja pri plačilih staršev za programe v vrtcih.

Dodatne informacije dobite na telefonski številki 07/49 13 546.

Nina Pirc, ravnateljica