Šolarska

Učenci 9. razreda so ” na daljavo”  obravnavali pesem Otona Župančiča Žebljarska,

ki govori o napornem delu kovačev v preteklosti. Podobno se počutijo danes šolarji,

ko se učijo doma.

Rezultat teh občutkov in njihovega počutja so pesmi z naslovom ŠOLARSKA

 

Mojca Tomše Žibert