Spodbujanje bralne kulture

Za spodbujanje bralne kulture je podjetje Spar doniralo 20.000 EUR šolskim knjižnicam. Med prejemniki denarne donacije so osnovna šola Vinica, Stari trg ob Kolpi, Fara, Kapela Križevci, Veržej, Miklavž pri Ormožu, Istrskega odreda Gračišče, Rudija Mahniča – Brkinca Pregarje in Raka ter podružnične šole Osilnica, Adlešiči, Griblje, Kočevska Reka, Puconci in Ambrus. Te šole so bile izbrane zato, ker v okoljih, kjer delujejo, učencem le šolska knjižnica omogoča dostop do knjige. V teh krajih (in vsaj še 10 km okoli njih) ni splošnih knjižnic in ni knjigarn, prav tako tam ni postajališča bibliobusa.

 

»Bralna kultura potrebuje spodbudo. Poleg besed pa potrebujemo tudi dejanja. Zato smo se ob zaključku odlično sprejete akcije odločili za donacijo, namenjeno tistim slovenskim šolskim
knjižnicam, ki delujejo v odročnih krajih in so zaradi majhnosti in oddaljenosti pogosto prikrajšane,« je ob podelitvi donacije povedala Janja Štular, vodja marketinga v podjetju Spar Slovenija.

 

Veseli smo, da je bila med prejemniki denarne nagrade tudi Osnovna šola Raka, saj bo tako lahko naša knjižnica ponudila še več kvalitetnega branja našim bralcem. V galeriji najdete tudi utrinke iz podelitve nagrad.