Izbirni predmet – Obdelava gradiv les

Učenci so pri izbirnem predmetu OGL opravljali opazovalno nalogo.

Opazovali so prebujanje narave, brstenje in prelivanje spomladanskih barv.

Učenci so si izbrali svoje drevo in opazovali njegovo prebujanje iz zimskega spanja.

Poglejte si, kako je opazovanje svojega drevesa predstavila Lucija iz 7. razreda.

Moje drevo

 

Tanja Mencin