Teden otroka – SKUPAJ SMO SE IMELI DOBRO

SKUPAJ SMO SE IMELI DOBRO

Teden otroka je za nami in res smo se imeli super. Neverjetno kako močno učenci pogrešajo druženje, zabavo, ustvarjanje. Prav fantastično je videti kako učenci zaključijo s poukom, odidejo domov, v popoldanskem času pa z veseljem zopet prestopijo šolski prag.

Na šoli smo v tem tednu izvedli številne dejavnosti, ki so bile usmerjene k razvoju učenčevih spretnosti ter uživanju ob določeni dejavnosti. Izvedli smo športne, kulturne, naravoslovne in
tehnične dneve. Učenci so ob tem uživali in se veliko novega naučili. Tudi knjižnica je bila v tem tednu pogosto obiskana, tako s strani mlajših generacij, ki so se s knjižnico še spoznavali, kot s strani starejših, ki so v njej iskali že bolj pomembne informacije. Veliko učiteljev je svoje redno delo pri pouku še dodatno dopolnjevalo z vsebinami, ki so bile
vezane na teden otroka.

Teden otroka smo strokovni delavci šole dopolnili še z 8 različnimi dejavnostmi. Izvedli smo jih v popoldanskem času, v obliki delavnic. Več kot 170 učencev naše šole se je udeležilo,
športnih in kulinaričnih delavnic, ustvarjanja z glino, pravljične joge, kaligrafije, fotografije. Učenci so bili zelo športno motivirani, kulinarično razpoloženi ter ustvarjalno naravnani. V
delavnicah so uživali, sodelovali, si pomagali in se skupaj s svojimi vrstniki s šole imeli dobro.

Teden otroka, ki je letos potekal pod geslom »Skupaj se imamo dobro« je tako končan a pri nas ni povsem zaključen. Na osnovni šoli Raka se imamo dobro skozi vse leto.

 

Neža Selan, vodja Tedna otroka na OŠ Raka